Sim đuôi số 218

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0983.749.218 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0972.05.12.18 Viettel 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0964.224.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0964.676.218 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0974.588.218 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0966.4142.18 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0366.855.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0336.89.1218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0368.898.218 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0379.812.218 Viettel 790,000 đ Sim đối Đặt mua
11 0974.930.218 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972.647.218 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0989.438.218 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0967.459.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0968.436.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0986.544.218 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0344.812.218 Viettel 570,000 đ Sim đối Đặt mua
18 0374.17.12.18 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0342.29.02.18 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0372.28.02.18 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888.113.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888.23.12.18 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888.04.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888.17.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0945.07.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0946.16.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0947.13.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0944.24.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0948.21.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888.515.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888.009.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0888.155.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888.559.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0888.379.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888.586.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0945.13.02.18 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0886.07.12.18 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0945.14.02.18 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0906.58.1218 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0888.339.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0915.995.218 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0961.436.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0888.279.218 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0964.515.218 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0792.218.218 Mobifone 5,200,000 đ Sim taxi Đặt mua