Sim đuôi số 216

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0346.344.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0988.524.216 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0965.774.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0988.94.1216 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0979.564.216 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 09777.4321.6 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 034.9993.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 037.558.1216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0399.016.216 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0969.418.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 097.2224.216 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0984.259.216 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0974.099.216 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0989.420.216 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0961.743.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0335.616.216 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0967.108.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0328.26.02.16 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0387.23.12.16 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0868.04.12.16 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888.256.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888.289.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888.663.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888.265.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888.359.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888.628.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888.155.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888.398.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888.21.02.16 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0913.18.02.16 Vinaphone 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0941.23.02.16 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0949.07.12.16 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888.939.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0888.565.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888.683.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0888.633.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0888.399.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0888.699.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0888.969.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0888.383.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0888.779.216 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0886.14.02.16 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0948.20.02.16 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0946.18.02.16 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0943.10.02.16 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua