Sim đuôi số 214

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0859.20.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0823.03.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0828.09.02.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0823.18.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0829.02.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0858.25.12.14 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0826.25.12.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0856.07.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0826.29.12.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0826.15.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0859.06.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0948.08.02.14 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0812.23.12.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0828.03.12.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0833.17.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0829.22.12.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0855.21.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0825.10.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0948.20.02.14 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0946.04.02.14 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0826.22.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0828.03.02.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0828.27.02.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0948.19.02.14 Vinaphone 680,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0946.31.12.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0948.29.12.14 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0943.26.02.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0858.08.02.14 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0852.21.02.14 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0948.25.02.14 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0828.05.02.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0828.08.02.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0828.08.12.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0823.08.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0825.23.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886.13.02.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0855.03.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0859.06.12.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0888.09.02.14 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0823.13.02.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0858.21.12.14 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0948.01.02.14 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0943.20.02.14 Vinaphone 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0948.03.12.14 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0855.21.12.14 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua