Sim đuôi số 214

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0984.574.214 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0973.369.214 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0978.325.214 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0961.928.214 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0964.00.1214 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0971.512.214 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0963.655.214 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0344.22.12.14 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0332.02.02.14 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0971.669.214 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0328.29.02.14 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0963.16.02.14 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0975.07.02.14 Viettel 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0941.25.02.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0943.22.02.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0947.27.02.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0948.18.02.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0947.04.12.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0946.01.12.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0944.01.12.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0945.05.02.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0946.15.02.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0949.15.02.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0946.07.02.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0948.09.02.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0945.10.02.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0947.31.12.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0945.18.02.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0947.05.12.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0943.24.02.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0941.22.02.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0886.07.02.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0944.04.02.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0947.18.02.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0937.2222.14 Mobifone 2,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0937.0202.14 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0933.04.02.14 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0933.23.02.14 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0937.06.02.14 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0933.25.02.14 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0937.07.12.14 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0937.08.12.14 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0908.13.02.14 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0908.07.02.14 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0937.29.12.14 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua