Sim đuôi số 213

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0967282213 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0865.232.213 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0369.28.02.13 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0348.17.02.13 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0943.16.02.13 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0946.27.02.13 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0949.03.02.13 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0949.23.02.13 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0941.18.02.13 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0943.08.02.13 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0944.12.02.13 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0947.07.02.13 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0948.25.02.13 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0933.17.12.13 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0784.2222.13 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0933.25.02.13 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0933.09.02.13 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0933.24.02.13 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0937.18.02.13 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0931.29.12.13 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0937.23.02.13 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0937.25.02.13 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0931.22.02.13 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0937.07.02.13 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0908.16.02.13 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0937.24.02.13 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0937.16.02.13 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0933.23.02.13 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0933.02.12.13 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 078.5555.213 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0933.8222.13 Mobifone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0933.9922.13 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0933.7722.13 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0933.6622.13 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0933.5522.13 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0908.5522.13 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0908.00.22.13 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 078.4444.213 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0908.62.62.13 Mobifone 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0901.6222.13 Mobifone 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0936.250213 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0933.081213 Mobifone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0933.291213 Mobifone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0933.141213 Mobifone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0989.31.12.13 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua