Sim đuôi số 213

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0967282213 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0339.23.02.13 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0857.19.02.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0948.04.02.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0823.07.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0829.19.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0855.27.12.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0829.10.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0823.30.12.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0983.11.02.13 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0859.01.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0941.20.02.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0968.938.213 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0829.24.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0828.25.02.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0943.27.02.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0856.02.02.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0948.28.02.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0846.22.02.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0848.11.02.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0944.04.02.13 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0822.25.02.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0948.06.02.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0942.15.02.13 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0946.13.02.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0839.04.12.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0949.02.02.13 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0838.19.02.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0942.16.02.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0382.11.02.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0822.18.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0852.18.02.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0943.02.02.13 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0943.26.02.13 Vinaphone 680,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0852.10.02.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0846.10.02.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0826.10.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0836.01.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0946.16.02.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0823.15.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0859.25.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0942.06.02.13 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0948.13.02.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0886.06.02.13 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0948.11.02.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua