Sim đuôi số 212

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0911.588.212 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0859.23.02.12 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0975.279.212 Viettel 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0856.23.02.12 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0859.20.02.12 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0886.23.02.12 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0846.11.02.12 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0368.02.02.12 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0941.17.02.12 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0945.14.02.12 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0945.23.02.12 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0859.28.02.12 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0859.17.02.12 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0833.23.02.12 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0833.04.02.12 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0859.11.02.12 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0869.320.212 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0972.56.12.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0972.94.12.12 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0368.63.1212 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0389.61.12.12 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0384.01.02.12 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0389.67.12.12 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0399.328.212 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0972.49.12.12 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0325.12.02.12 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0989.195.212 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0975.386.212 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0369.59.1212 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0389.60.12.12 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0399.14.02.12 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0342.528.212 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0365.720.212 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0868.989.212 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0353.19.02.12 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0989.317.212 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0559121212 Reddi 26,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0985.585.212 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0984.455.212 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0961.455.212 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0984.998.212 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0984.288.212 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0342586212 Viettel 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0946700212 Vinaphone 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0926.122.212 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua