Sim đuôi số 212

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0333.980.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0387.62.02.12 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0374.612.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0868.896.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0325.82.62.12 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0373.666.212 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0349.474.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0987.175.212 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0393.10.1212 Viettel 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0977.32.52.12 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 035.2727.212 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0327.19.02.12 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0828.363.212 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0848.686.212 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0815.565.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0817.626.212 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0854.636.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0856.696.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0853.818.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0859.515.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0857.828.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0842.868.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0824.868.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0855.828.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0857.898.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0852.898.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0859.898.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0847.333.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0888.003.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0944.21.02.12 Vinaphone 1,710,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0941.14.02.12 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0944.19.02.12 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0944.14.02.12 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0845.959.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0845.868.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0847.858.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0846.616.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0886.808.212 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0886.646.212 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0817.323.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0849.555.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0846.555.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0814.333.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0846.333.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0824.789.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua