Sim đuôi số 211

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981.920.211 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0343.105.211 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0978.596.211 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0964.328.211 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0387.28.02.11 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0325.26.02.11 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0364.15.12.11 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0941.09.02.11 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0942.02.12.11 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0947.23.02.11 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0942.08.12.11 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0945.03.12.11 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0886.22.02.11 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0945.05.12.11 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0947.05.12.11 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0947.24.12.11 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888.579.211 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888.005.211 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888.335.211 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0945.939.211 Vinaphone 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0947.16.02.11 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0949.23.02.11 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0942.03.12.11 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0947.08.12.11 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0941.26.02.11 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0945.15.02.11 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0789.23.2211 Mobifone 450,000 đ Sim kép Đặt mua
28 079.330.2211 Mobifone 450,000 đ Sim kép Đặt mua
29 07.9339.2211 Mobifone 450,000 đ Sim kép Đặt mua
30 0795.23.2211 Mobifone 450,000 đ Sim kép Đặt mua
31 0788.46.2211 Mobifone 450,000 đ Sim kép Đặt mua
32 0794.15.2211 Mobifone 450,000 đ Sim kép Đặt mua
33 0793.25.12.11 Mobifone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0868.299.211 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0931.2222.11 Mobifone 15,200,000 đ Sim kép Đặt mua
36 0786.210.211 Mobifone 1,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0785.210.211 Mobifone 1,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0784.2222.11 Mobifone 1,750,000 đ Sim kép Đặt mua
39 0798.210.211 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 09.3333.42.11 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0938.22.02.11 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0933.15.02.11 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0931.25.02.11 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0933.16.02.11 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0937.12.02.11 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua