Sim đuôi số 208

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0823.19.02.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0856.17.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0846.22.12.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0852.18.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0846.21.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0829.14.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0859.03.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0855.10.02.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0855.23.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0859.17.02.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0826.28.02.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0865.29.12.08 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0941.23.12.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0941.17.02.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0886.17.02.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0352.08.12.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0941.18.02.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0843.19.12.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0846.22.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0818.12.02.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0941.16.12.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0942.25.12.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0839.16.02.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0948.21.02.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0838.19.02.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0843.12.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0857.26.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0942.15.02.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0942.16.12.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0855.27.02.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0858.22.02.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0943.16.02.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0859.08.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0846.13.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0846.10.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0836.06.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0839.14.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0856.12.02.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0948.04.12.08 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0946.11.12.08 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0843.22.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 09696.20.2.08 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0367.25.12.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0936.098.208 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0388.19.12.08 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua