Sim đuôi số 208

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0982.649.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0973.446.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0977.414.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0969.64.0208 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0964.534.208 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0989.465.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0968.499.208 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0976.844.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0962.343.208 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0376.23.12.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0367.13.02.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0346.19.12.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0338833.208 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0339.228.208 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0974.9922.08 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0961.564.208 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0976.285.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0988.645.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0974.599.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0379.11.02.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0389.15.12.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0947.16.12.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0947.05.12.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0949.09.12.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0943.01.12.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0948.19.12.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888.456.208 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888.123.208 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0886.03.12.08 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0941.19.02.08 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0949.21.02.08 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0944.06.02.08 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0936.04.02.08 Mobifone 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0975.486.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0984.699.208 Viettel 460,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0908.08.32.08 Mobifone 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 09.08.08.62.08 Mobifone 3,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0.908.608.208 Mobifone 2,850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0798.207.208 Mobifone 2,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0785.207.208 Mobifone 2,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0908.268.208 Mobifone 1,850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0937.08.12.08 Mobifone 1,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 09.3333.62.08 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0785.2222.08 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0931.298.208 Mobifone 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua