Sim đuôi số 205

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0987.26.02.05 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0369.28.12.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 09878.6.02.05 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0981.10.02.05 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0961.03.12.05 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0981.04.12.05 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0976.04.12.05 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0962.25.12.05 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0973.19.02.05 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0968.18.02.05 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0972.11.02.05 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0343.604.205 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0868.21.12.05 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0333.01.12.05 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 09759.28.2.05 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 09895.11.2.05 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0983.24.12.05 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0869.28.02.05 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0337.07.02.05 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 09665.9.02.05 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0966.24.02.05 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0975.864.205 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0961.19.12.05 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0973.29.12.05 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0975.891.205 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0973.21.02.05 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0961.22.12.05 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0964.07.02.05 Viettel 990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0969.935.205 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 09698.8.02.05 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0975.914.205 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0337.18.12.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0344.28.12.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0868.03.12.05 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0971.02.02.05 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0982.520.205 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 08765432.05 iTelecom 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0336655.205 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0923.01.02.05 Vietnamobile 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0929.18.02.05 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0929.07.02.05 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0929.07.12.05 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0788.205.205 Mobifone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
44 0778.205.205 Mobifone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
45 0927.02.02.05 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua