Sim đuôi số 202

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981.02.32.02 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0393.702.202 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 03.72.92.32.02 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0389.343.202 Viettel 460,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0389.69.0202 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0345.16.12.02 Viettel 1,370,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0971.29.12.02 Viettel 1,370,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0886.08.12.02 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0888.226.202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0888.248.202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 088833.1202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0888.644.202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0941.441.202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0945.226.202 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0942.779.202 Vinaphone 460,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0942.25.12.02 Vinaphone 1,140,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0886.456.202 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0888.369.202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0795.212.202 Mobifone 480,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0363.515.202 Viettel 460,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0779.02.02.02 Mobifone 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0936.00.02.02 Mobifone 3,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0933.06.02.02 Mobifone 2,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0931.282.202 Mobifone 2,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0908.72.72.02 Mobifone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0937.72.72.02 Mobifone 2,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0786.20.0202 Mobifone 2,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0937.12.02.02 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0901.69.02.02 Mobifone 1,850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0933.212.202 Mobifone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0908.02.62.02 Mobifone 1,750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0901.292.202 Mobifone 1,750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0908.505.202 Mobifone 1,650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0933.555.202 Mobifone 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0901.606.202 Mobifone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0933.05.02.02 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0798.88.0202 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0785.06.0202 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 09.0125.02.02 Mobifone 1,350,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0937.606.202 Mobifone 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0908.959.202 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0908.52.52.02 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0908.313.202 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0908.242.202 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0908.206.202 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua