Sim Đuôi Số 20

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0986.586.220 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0335533220 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 09633868.20 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0963798120 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0911.595.020 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 039.6789.020 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0986.199.020 Viettel 1,380,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0972.333.220 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0979.365.120 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0333369.020 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 03333.91.220 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 09.6789.2920 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0327.503.420 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0975.942.120 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0869.234.820 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0975.943.420 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0865.518.520 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0986.47.0220 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0975.948.920 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0382.401.920 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0988.799.220 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0345.620.320 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0967.464.620 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0333.43.0220 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0346.017.020 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0961.179.220 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 096.45689.20 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0978.526.220 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0384.404.420 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0969.973.420 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0904.653.920 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0963.145.420 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0981.777.920 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0965.088.920 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0982.268.120 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0985.568.920 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0384.20.20.20 Viettel 26,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0976.205.120 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0385.20.20.20 Viettel 26,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0.364.222220 Viettel 7,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0366.123.820 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0904.649.320 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0969.978.620 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0989.389.220 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0904.611.820 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua