Sim Đuôi Số 20

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0396.020.120 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0366.20.20.20 Viettel 29,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0977.939.020 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 09633868.20 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0335533220 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0986.586.220 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0973.163.420 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0982.946.420 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0976.634.920 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0984.946.920 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0982.498.320 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0978.147.120 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0976.041.420 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0984.859.820 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0984.496.320 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0974.765.520 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0968.005.420 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0964.849.020 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0964.823.820 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0967.10.46.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 09.79.75.79.20 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0965.294.620 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0979.895.320 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0985.034.920 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0962.916.320 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0971.806.920 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0971.749.520 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0973.607.820 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0985.487.820 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0984.10.51.20 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0982.966.820 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0979.21.4320 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.508.120 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0978.437.720 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0987.793.620 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0988.526.420 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0976.259.320 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0975.834.720 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0984.303.420 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0976.462.520 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0971.502.620 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0981.253.420 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0862.471.320 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0343.874.120 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0372.726.820 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua