Sim Đuôi Số 19

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0366868019 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0348.222019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 03789.62019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0334.3.8.2019 Viettel 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0384.602019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0339882019 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0343.78.2019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0976.563.919 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0865.17.07.19 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0943.26.10.19 Vinaphone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 033.22.1.2019 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0867.98.98.19 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0369.92.9119 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0846.07.07.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0858.29.2019 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0335.71.2019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0943.10.07.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0379.75.2019 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 096.268.2019 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0948.30.04.19 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0396.22.9119 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 096.21.6.2019 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0942.11.04.19 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 085.21.6.2019 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0943.14.07.19 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0838.11.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0839.05.08.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0328.70.2019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0942.20.04.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0945.31.05.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0348.54.2019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0948.08.05.19 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0942.15.07.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0948.07.08.19 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0822.07.10.19 Vinaphone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0941.29.08.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0943.38.2019 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0828.25.10.19 Vinaphone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0886.02.04.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0942.30.06.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0943.20.03.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0886.16.04.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0941.12.05.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0942.24.08.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0942.18.07.19 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua