Sim Đuôi Số 19

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0985.995.919 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 097.15.5.2019 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0918.839.919 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0967.769.719 Viettel 560,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0343.78.2019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0339882019 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0384.602019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0334.3.8.2019 Viettel 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 03789.62019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0348.222019 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0366868019 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0384.367.419 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0399.620.019 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0975.384.419 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0984.834.019 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0987.042.419 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0974.075.719 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0982.604.319 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0969.473.319 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0977.503.419 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0982.847.019 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0984.097.019 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0979.34.9519 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0963.347.719 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0971.946.319 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0966.418.719 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0979.733.419 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0987.687.419 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0978.406.019 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0975.272.319 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0969.4647.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0966.427.419 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0972.643.419 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 034.771.1919 Viettel 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0396.13.11.19 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0369.20.11.19 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0962.004.219 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0986.643.819 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0985.946.619 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0981.65.1419 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0968.947.619 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0974.630.719 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0984.293.019 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0977.697.419 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0986.484.619 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua