Sim Đuôi Số 18

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 039.789.2018 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0985.6969.18 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0964.11.16.18 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0979.877.818 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0963.12.13.18 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0985.79.8118 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0915.826.818 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0947.03.07.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0347.42.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0377.2.8.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0362.40.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0375.73.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0359522018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0332912018 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0961.379.818 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0986.354.818 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0983.036818 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0387.344.718 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 034579.3718 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0379.2424.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0983.749.218 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0982.484.418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0977.674.918 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0978.709.418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0972.766.418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0969.498.718 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0974.750.418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0987.450.318 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0984.076.718 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0984.870.718 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0962.054.018 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0964.467.018 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0963.726.418 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0984.491.418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0978.440.718 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0969.510.418 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0976.786.418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0972.304.018 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0988.025.418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0961.089.718 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0987.036.418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0984.797.418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0986.34.1418 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0961.405.718 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 096.124.9318 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua