Sim Đuôi Số 18

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0947.03.07.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0986.354.818 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0961.379.818 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0332912018 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0359522018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0375.73.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0362.40.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0377.2.8.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0347.42.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0978842018 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0355482018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0856.19.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 086.9595.118 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0856.21.02.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0858.17.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0866.389.118 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0858.22.03.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0843.03.03.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0858.31.10.18 Vinaphone 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 096.1996.818 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0945.30.04.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0948.10.09.18 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0981.05.02.18 Viettel 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 035.4.12.2018 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0336.26.2018 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 035.3.10.2018 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0948.13.09.18 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0948.69.2018 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0986.452.118 Viettel 680,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0979.876.118 Viettel 1,380,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 098.2326.118 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0946.12.05.18 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0386.22.1118 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0822.04.11.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0822.28.10.18 Vinaphone 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0828.27.01.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0832.22.03.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0941.15.09.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0858.93.2018 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0866.119.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0941.28.04.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0942.15.06.18 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0946.10.05.18 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0333.883.818 Viettel 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0948.24.07.18 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua