Sim Đuôi Số 17

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 097.26.1.2017 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0333222017 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0355.24.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0344202017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0354.69.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 036.288.2017 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0368.46.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0374.88.2017 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0388.53.2017 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0367.73.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 032876.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0337.27.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0397.3.6.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0343702017 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0378722017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0378562017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 037.29.2.2017 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0343602017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0347.31.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0982.604.817 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0976.475.817 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0975.794.417 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0974.367.217 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0962.842.517 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0982.459.017 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0974.315.417 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0329.482.817 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0975.915.417 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0984.384.517 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0962.507.617 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0968.107.617 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0967.215.817 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0975.356.017 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0971.784.317 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0865.542.617 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0862.185.917 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0337.001.217 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 032.9977.817 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0378.755.417 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0373.052.917 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 034.3459.117 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0394.463.017 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0866.47.1317 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0379.283.717 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0392.28.06.17 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua