Sim Đuôi Số 16

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0333222016 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0333322016 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0345.19.01.16 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0983822016 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0353732016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0354.92.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0346.71.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0369.41.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0363.71.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0338.65.2016 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0364.83.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0348.13.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0387.47.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0384332016 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0965.19.17.16 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0982.185.616 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0963433616 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0945.18.09.16 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0942.26.10.16 Vinaphone 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0368.01.09.16 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0855.22.2016 Vinaphone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0946.04.12.16 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0943.19.05.16 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0823.03.03.16 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0846.01.10.16 Vinaphone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 094.22.1.2016 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0355.76.2016 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0943.18.02.16 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0333.133.116 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0946.15.09.16 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0336.27.05.16 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0886.18.2016 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0971.892.116 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0945.04.08.16 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0943.20.07.16 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0823.10.02.16 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0948.10.05.16 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0822.15.05.16 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0846.08.08.16 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0833.20.10.16 Vinaphone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0846.02.02.16 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0941.03.02.16 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0835.29.03.16 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0846.02.12.16 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0838.27.02.16 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua