Sim Đuôi Số 16

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0961.163316 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 09.66.56.26.16 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 039.789.2016 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 08668.79.116 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0343.646.616 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0965.19.17.16 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0345.19.01.16 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0387.47.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0348.13.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0364.83.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0338.65.2016 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0363.71.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0369.41.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0346.71.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0354.92.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0353732016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0983822016 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0333322016 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0963433616 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0982.185.616 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0346.344.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 03999.26.416 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 034.9797.416 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0963.134.916 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0974.670.416 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0978.249.716 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0985.530.416 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0985.049.516 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0976.629.416 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0968.712.416 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0984.729.016 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0971.104.016 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0981.174.916 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0981.078.416 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0974.099.716 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0962.14.35.16 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0988.400.716 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0971.842.716 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0988.524.216 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0989.540.716 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0965.346.716 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0359.878.616 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0966.283.416 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0982.724.816 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0969.624.316 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua