Sim đuôi số 153

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0989.355.153 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0978.529.153 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09614.111.53 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0969.928.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0969.931.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 096.2929.153 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0969.785.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0961.135.153 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0829153153 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
10 0964205153 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0965076153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0966663153 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0966669153 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0979111153 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0866666153 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0965.199.153 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0979.346.153 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0987.6181.53 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 034.37.11153 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 09.77.88.11.53 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0359.143.153 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0919530153 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0919000153 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0889899153 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0889153153 Vinaphone 6,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
26 0915495153 Vinaphone 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0911841153 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0886688153 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0986.584.153 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0969681153 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0968.04.01.53 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0981.12.01.53 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0868.322.153 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0978.987.153 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0865057153 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0865162153 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03.668811.53 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0347.253.153 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0944771153 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0848888153 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0384.596.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 08.9999.6153 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0364.648.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0355.948.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0397.579.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua