Sim đuôi số 152

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0966.388.152 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0978.541.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0397.322.152 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0397.524.152 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0969.920.152 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0972.920.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0865.257.152 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0978.364.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0865.668.152 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0343.552.152 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0973.059.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0354.585.152 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0989.041.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0977.389.152 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0982.292.152 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0965.868.152 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0975.215.152 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0966.79.1152 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0979.169.152 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0345.567.152 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0866806152 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0968877.152 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0982.39.81.52 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0347.248.152 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0328899152 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0397.113.152 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0386686152 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0862.899.152 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 03456.21152 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0915.886.152 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0997.50.51.52 Gmobile 8,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0921.251.152 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim đối Đặt mua
33 0928166152 Vietnamobile 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0965325152 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0358335152 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0888016152 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0985.930.152 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0376.222.152 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0387.132.152 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0868.165.152 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0961.886.152 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0978.339.152 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0988883152 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0866669152 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0866666152 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua