Sim đuôi số 141

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0966363141 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0365.41.41.41 Viettel 22,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0972.80.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0983.30.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0972.05.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0972.08.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0397.713.141 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0978.439.141 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0983.75.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0983.95.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0972.64.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0333.710.141 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0981.168.141 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0984.16.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0984.17.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0972.90.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0972.95.41.41 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0973.11.51.41 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 098.1982.141 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0382.21.31.41 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0867.119.141 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0358.412.141 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0965.381.141 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0979.700.141 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0988.443.141 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 09.7146.7141 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0949.578.141 Vinaphone 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0965789.141 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 085.4567.141 Vinaphone 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0945670141 Vinaphone 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0946.377.141 Vinaphone 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0869.003.141 Viettel 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0869998141 Viettel 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0926.08.41.41 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0926.10.41.41 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0926.47.41.41 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0928.666.141 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0926.80.41.41 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0962716141 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0373754141 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0924445141 Vietnamobile 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0971.388.141 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0982.060.141 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0969.755.141 Viettel 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0961.058.141 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua