Sim đuôi số 141

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0931386141 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0966363141 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0978.382.141 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0349.595.141 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0363.41.51.41 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0383.868.141 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0332.81.81.41 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0325.303.141 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0966.851.141 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0965.968.141 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0984.179.141 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0337700.141 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0336.41.51.41 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 09.3333.0141 Mobifone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 09.3333.6141 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0908.06.4141 Mobifone 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0937.45.41.41 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0926.00.41.41 Vietnamobile 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0908.05.4141 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0928.00.41.41 Vietnamobile 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0937.85.41.41 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0937.12.41.41 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0937.06.41.41 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0908.50.41.41 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0901.69.41.41 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0901.65.41.41 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0901.62.41.41 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 09.0126.41.41 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0937.61.61.41 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0933.70.4141 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0933.59.41.41 Mobifone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0937.90.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0937.58.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0937.56.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0937.26.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0937.13.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0937.09.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0937.05.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0933.82.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0933.67.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0933.58.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0933.57.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0933.53.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0933.27.41.41 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0937.93.41.41 Mobifone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua