Sim đuôi số 140

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0376.471.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 086.2222.140 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0904.626.140 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0969.823.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0969.975.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0978.439.140 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0393.859.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0969.895.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0379.494.140 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0373.620.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0977.818.140 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0359.401.140 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0964441140 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 035.8888.140 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0782.140.140 Mobifone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
16 0348888140 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0976111140 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0963111140 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0866666140 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0969.555.140 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0969.829.140 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0939.552.140 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0987.565.140 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0966.335.140 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0981.100.140 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 09.8886.2140 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0961.200.140 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0912197140 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0888991140 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0943404140 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0911841140 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0916789140 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0902295140 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0903436140 Mobifone 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0902158140 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0904536140 Mobifone 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0934512140 Mobifone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0969.410.140 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0902.100.140 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0868.179.140 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0327.145.140 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0389.144.140 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0353.150.140 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0343240140 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0918400140 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua