Sim Đuôi Số 14

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0918.86.86.14 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0375.87.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0384.99.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0366902014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0387.42.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0346.25.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0346.35.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0394.39.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0379602014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0865.71.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0378.13.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0349.16.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0347892014 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0333882014 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0383.08.2014 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0342.77.2014 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0362802014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0373.69.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0358262014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0387.5.9.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0367752014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0398.40.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0345.2.1.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0344432014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0359432014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0397.67.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0342142014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0976822014 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.337.114 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0982.467.714 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0968.842.514 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0978.168.614 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0976.702.614 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0969.454.314 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0968.980.014 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0973.27.1614 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0984.574.214 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0985.3989.14 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0963.733.014 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0969.493.014 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0984.612.714 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0983.756.614 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0973.369.214 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0978.409.014 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0963.039.014 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua