Sim Đuôi Số 14

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0976822014 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0342142014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0397.67.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0359432014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0344432014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0345.2.1.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0398.40.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0367752014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0387.5.9.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0358262014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0373.69.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0362802014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0342.77.2014 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0333882014 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0347892014 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0349.16.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0378.13.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0865.71.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0379602014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0394.39.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0346.35.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0346.25.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0387.42.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0366902014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0384.99.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0375.87.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0358272014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0979.337.114 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0945.24.11.14 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0948.21.04.14 Vinaphone 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0822.05.11.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0828.26.11.14 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0945.08.10.14 Vinaphone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0836.04.06.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0836.18.01.14 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0943.13.04.14 Vinaphone 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0858.06.11.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0886.25.2014 Vinaphone 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0943.04.09.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0946.03.09.14 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0946.30.03.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 083.5.06.2014 Vinaphone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0838.22.01.14 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0846.06.01.14 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 039.29.5.2014 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua