Sim đuôi số 133

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0978.986.133 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0911.525.133 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0966.282.133 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0986.392.133 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0983.365.133 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0345.833.133 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0868.31.31.33 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0915.396.133 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0339.199.133 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0392.123.133 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0961.308.133 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0973.375.133 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0972.42.11.33 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0986.294.133 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0898.59.3133 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0979.425.133 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0986.275.133 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0986.238.133 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0969.608.133 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0986.210.133 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0375.33.21.33 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0973.607.133 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0973.612.133 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0984.958.133 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0984.847.133 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0972.947.133 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0972.67.11.33 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.436.133 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0382.033.133 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0979.51.61.33 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0868.000.133 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0342.010.133 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0936.070.133 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0973.185.133 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0979.510.133 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0975.165.133 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0979.497.133 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0962.92.3133 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0901.729.133 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0972.58.11.33 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0964.388.133 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0974.735.133 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0972.747.133 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 08133.88133 Vinaphone 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0889.363133 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua