Sim đuôi số 130

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0349.301.130 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0344.702.130 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0976.1111.30 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0904.593.130 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0906.214.130 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0978.385.130 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0986.630.130 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0978.416.130 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0325.622.130 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0961.980.130 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0888788130 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886.013.130 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0945.945.130 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0964583130 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0977373130 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0974331130 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0902.013.130 Mobifone 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0961.530.130 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0866666130 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0989.030.130 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0971.030.130 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0936.617.130 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0961.989.130 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 097.1159.130 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0971.660.130 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 09.7374.1130 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0966.8181.30 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0981.892.130 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0968.272.130 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0963.387.130 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0394.129.130 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0363.120.130 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0972.632.130 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0983.136.130 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 096.1279.130 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 096.9992.130 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0979.568.130 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0913.09.3130 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0866.168.130 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0886999130 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0915013130 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0585995130 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0943305130 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0912015130 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0912313130 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua