Sim Đuôi Số 13

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0986.42.2013 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0988.43.2013 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 098989.1113 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0868.599.113 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0839.813.913 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0333.470.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0974.837.913 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0349.76.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0354302013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 034455.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0365.78.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0387.35.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0347.25.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0345.19.2013 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0344992013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0354502013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0395622013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0342842013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0347.9.7.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0396.64.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0345.57.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 032.6686.113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0356.939.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0339.233.113 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0973.796.113 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0982.856.113 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0972179813 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0969909513 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0966853513 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0967282213 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0982365813 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0971822513 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0962.428.413 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0962.804.613 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0984.321.813 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0976.98.4913 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0985.450.013 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0975.431.913 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0984.385.913 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0983.553.613 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0974.068.913 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0983.932.413 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0969.058.913 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 098.13.15.013 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0964.565.713 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua