Sim Đuôi Số 13

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0345.57.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0396.64.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0347.9.7.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0342842013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0395622013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0354502013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0344992013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0345.19.2013 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0347.25.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0387.35.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0365.78.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 034455.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0337312013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0354302013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0349.76.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0339.233.113 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0356.939.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 032.6686.113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0971822513 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0982365813 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0967282213 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0966853513 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0969909513 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0972179813 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0982.856.113 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0973.796.113 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0838.22.06.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0839.17.06.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 085.6662.113 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0339.23.02.13 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0845.13.01.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0836.12.01.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0857.19.02.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0846.23.10.13 Vinaphone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0846.10.09.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0868.352.113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0846.21.10.13 Vinaphone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0848.30.03.13 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0848.08.05.13 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0942.01.09.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0855.10.03.13 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0948.04.02.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0825.13.06.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0823.07.02.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0948.24.05.13 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua