Sim đuôi số 122

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0977.63.2122 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0985.026.122 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0964.996.122 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0969.685.122 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0393.188.122 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0977.067.122 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0946161122 Vinaphone 2,200,000 đ Sim kép Đặt mua
8 0945751122 Vinaphone 2,200,000 đ Sim kép Đặt mua
9 0944711122 Vinaphone 2,300,000 đ Sim kép Đặt mua
10 0944351122 Vinaphone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
11 0943681122 Vinaphone 2,500,000 đ Sim kép Đặt mua
12 0941011122 Vinaphone 2,500,000 đ Sim kép Đặt mua
13 0916751122 Vinaphone 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0912351122 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0823451122 Vinaphone 4,000,000 đ Sim kép Đặt mua
16 0919296122 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0918899122 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0943777122 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0943180122 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0911129122 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0898501122 Mobifone 1,800,000 đ Sim kép Đặt mua
22 0949124122 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0858202122 Vinaphone 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0777262122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0766042122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0766282122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0768232122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0762225122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0769072122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0766262122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0762232122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0769142122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0762228122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0777228122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0768225122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0796242122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0774226122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0773226122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0762226122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0766060122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0768223122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0762227122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0793030122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0796224122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0793182122 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua