Sim đuôi số 122

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0384.289.122 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 09.6879.0122 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0374.03.01.22 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0968.06.01.22 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0961209122 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0986.744.122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0986.230.122 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0968.23.01.22 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0867.01.01.22 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0962.519.122 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0977.375.122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0862787122 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0988.23.01.22 Viettel 2,950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0377.13.01.22 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0989.976.122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0389.13.01.22 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0989.526.122 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0963.02.01.22 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0977.526.122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0968.256.122 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0976506122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0336.07.01.22 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0971369122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0962926122 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0366597122 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0968.779.122 Viettel 1,050,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0967.17.01.22 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0343.09.01.22 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0989.056.122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0989.915.122 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0972563122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0981.727.122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0338.26.01.22 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0393.24.01.22 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0977058122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0964.24.01.22 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0976.306.122 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0988290122 Viettel 2,850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0349.22.01.22 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0335.22.01.22 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0962027122 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0965.03.01.22 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0979.16.01.22 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0989.197.122 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0862.08.01.22 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua