Sim đuôi số 122

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0989.136.122 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0988258122 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09.1979.5122 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0398.100.122 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0975.489.122 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0904.535.122 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0969.593.122 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0986.283.122 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0904.658.122 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0977.960.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0862.616.122 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0382.022.122 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0989.943.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0986.867.122 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0989.948.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0986.716.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0973.726.122 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0986.179.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0969.608.122 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0975.233.122 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0973.60.61.22 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0984.957.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0986.375.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0988.209.122 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0976.800.122 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0962.127.122 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0979.505.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0989.830.122 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0965.76.2122 Viettel 830,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0961.695.122 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0975.383.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0977.936.122 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0989.637.122 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0965155122 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0973.900.122 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 08122.88122 Vinaphone 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0965778122 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0348881122 Viettel 3,800,000 đ Sim kép Đặt mua
39 0942299122 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0967.192.122 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 090.778.3122 Mobifone 499,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0945.949.122 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0822282122 Vinaphone 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0358881122 Viettel 4,800,000 đ Sim kép Đặt mua
45 0919.805.122 Vinaphone 499,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua