Sim đuôi số 121

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0962.507.121 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0342.25.01.21 Viettel 460,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 03.2636.1121 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0334.29.01.21 Viettel 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0975.256.121 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0986.945.121 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0979.273.121 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0338866.121 Viettel 2,340,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0384.29.11.21 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0348.15.01.21 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0888.676.121 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0888.220.121 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0795.22.11.21 Mobifone 1,710,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0901.51.51.21 Mobifone 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0931.20.2121 Mobifone 5,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0937.020.121 Mobifone 2,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0786.1111.21 Mobifone 2,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0933.020.121 Mobifone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 09.3333.8121 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0797.12.2121 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0933.456.121 Mobifone 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0901.55.21.21 Mobifone 1,350,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0908.030.121 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0901.25.01.21 Mobifone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0908.04.21.21 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0901.60.21.21 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0937.71.71.21 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0933.19.2121 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0933.08.11.21 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0908.70.2121 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 08.9997.21.21 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 08.9996.21.21 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 08.9995.21.21 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0901.29.01.21 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0901.67.21.21 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0908.20.01.21 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0937.52.21.21 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0937.26.01.21 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0899.78.21.21 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0798.23.2121 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0937.70.21.21 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0933.28.11.21 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0933.07.21.21 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0932.90.21.21 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0937.94.21.21 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua