Sim đuôi số 120

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0963798120 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0979.365.120 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0975.942.120 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0982.268.120 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0976.205.120 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0386.456.120 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0342.313.120 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0962.509.120 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0862.384.120 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 096.5559.120 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0383.13.01.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0936.06.11.20 Mobifone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0969.787.120 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0973.020.120 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0888611120 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 08881881.20 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0896.120.120 Mobifone 10,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
18 090.4444.120 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0978.14.11.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0982.19.11.20 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0977.18.01.20 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0985.24.11.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0866.119.120 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0976666120 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0966665120 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0333333120 Viettel 18,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0964111120 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0866666120 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0973.020.120 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0983.939.120 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0327.29.01.20 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0326.20.01.20 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0966.882.120 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0396.020.120 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0908.011120 Mobifone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0909.605.120 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0939.185.120 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0909.038.120 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0975.476.120 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0966.598.120 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0962.406.120 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0973.903.120 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0985.043.120 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0973.98.2120 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0358.19.11.20 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua