Sim đuôi số 120

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0396.020.120 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0978.147.120 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0984.10.51.20 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0975.508.120 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0343.874.120 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 03.29.20.21.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0362.24.01.20 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0348.07.11.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0347.31.01.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0372.28.11.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0937.102.120 Mobifone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0933.07.11.20 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0937.08.11.20 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0937.03.01.20 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0933.06.11.20 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0933.05.01.20 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0908.30.11.20 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0933.25.11.20 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0908.30.01.20 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0933.14.11.20 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0933.29.01.20 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0931.26.01.20 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0931.23.01.20 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0937.19.11.20 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 078.4444.120 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0908.011120 Mobifone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0916.825.120 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0915.184.120 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0913.787.120 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0911.828.120 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0888839120 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0888837120 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888836120 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0888807120 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0849.021.120 Vinaphone 500,000 đ Sim đối Đặt mua
36 0848.021.120 Vinaphone 500,000 đ Sim đối Đặt mua
37 0843.021.120 Vinaphone 500,000 đ Sim đối Đặt mua
38 0842.021.120 Vinaphone 500,000 đ Sim đối Đặt mua
39 0837.210.120 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0835.210.120 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0854.012.120 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0847.012.120 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0917.772.120 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 088.6666.120 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0917.07.01.20 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua