Sim Đuôi Số 12

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 033.789.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0373402012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0985.348.012 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0349.61.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0986163012 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0353.44.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0388885012 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0345.42.2012 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0339.258.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0388.64.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0328.997.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0334502012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 03.2882.9012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0346452012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 03886.09.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0342562012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0388.018.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0355802012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0395.239.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0394692012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 039.5858.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0359.04.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 037.8889.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0356.28.2012 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0398.976.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0385.9.7.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0386.303.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0389.83.2012 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0396.609.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0342.54.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 03838.91012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0344.98.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0389.050.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0332623.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 03689.66.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0363661.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0867.080.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0867.020.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0384.558.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0337.619.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0353.968.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0362.938.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0337.366.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0383.189.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0382.056.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua