Sim đuôi số 118

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0985.79.8118 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0338.309.118 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0372.869.118 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0356.219.118 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0387.033.118 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0365.279.118 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0326.299.118 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0376.24.01.18 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 036.447.8118 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 033.229.8118 Viettel 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 037.44.81118 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0963.454.118 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0326.94.8118 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0325.92.8118 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0384.27.11.18 Viettel 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0354.02.01.18 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888.939.118 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0814.333.118 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0849.333.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0824.777.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 085.3399.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888.236.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888.586.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888.277.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888.525.118 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0942.456.118 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0948.229.118 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0946.31.01.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0827.866.118 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 082.5599118 Vinaphone 2,340,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0824.555.118 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 082.6556.118 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888.213.118 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0888.925.118 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888.692.118 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0828.966.118 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 082.6006.118 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0941.24.1118 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0941177118 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0948.969.118 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0854.12.11.18 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0812.16.11.18 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0852.15.11.18 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0846.12.11.18 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0944.21.01.18 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua