Sim đuôi số 118

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0856.19.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 086.9595.118 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0858.17.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0866.389.118 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0986.452.118 Viettel 680,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0979.876.118 Viettel 1,380,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 098.2326.118 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0386.22.1118 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0822.04.11.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0828.27.01.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 039.858.8118 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0327.20.1118 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0843.20.11.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0856.399.118 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0977.737.118 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0858.12.01.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0859.20.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0965.913.118 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 083.789.1118 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0859.699.118 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0869.366.118 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0822.16.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0825.27.01.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0832.26.01.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0838.26.01.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03333.29.118 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0856.866.118 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0379.986.118 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0856.15.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0858.29.1118 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0856.30.11.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0941.25.01.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0855.26.01.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0973.796.118 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0866.43.8118 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0967.55.8118 Viettel 8,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0974.16.01.18 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0967.402.118 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0865.22.11.18 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0964.272.118 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0981.77.1118 Viettel 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0988.97.8118 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0977.09.8118 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0862.986.118 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0862.289.118 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua