Sim đuôi số 114

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.337.114 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 034.2323.114 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0364.323.114 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0358.222.114 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0343.09.11.14 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0349.03.01.14 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 038.2288.114 Viettel 3,430,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 034.955.1114 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0347.232.114 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0972.87.4114 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0372.17.01.14 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0327.22.11.14 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0888.778.114 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0888.228.114 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0888.579.114 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0918.692.114 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0947.668.114 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0949.18.01.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0941.29.01.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0941.23.01.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0945.887.114 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0947.998.114 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0945.393.114 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0948.998.114 Vinaphone 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 094.29.41114 Vinaphone 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0945.338.114 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 094.2299114 Vinaphone 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0945.27.01.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0945.21.01.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0944.31.01.14 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0943.19.01.14 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0916.929.114 Vinaphone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 07844.11114 Mobifone 2,250,000 đ Sim đối Đặt mua
34 07986.11114 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 07850.11114 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 09.08.07.11.14 Mobifone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 07865.11114 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 07862.11114 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 07860.11114 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 07848.11114 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 07846.11114 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 07843.11114 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 07840.11114 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 07836.11114 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 07835.11114 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua