Sim đuôi số 113

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0338207113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0339.27.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0326.12.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0325.829.113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0372.25.11.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0971.28.01.13 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0345.15.01.13 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0368.05.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0398.03.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0987.230.113 Viettel 2,110,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0325.296.113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0336.15.1113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0352.003.113 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0364.06.11.13 Viettel 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0344.28.1113 Viettel 530,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0342.28.01.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0988275113 Viettel 2,110,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0328.29.11.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0345.31.01.13 Viettel 1,150,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 039.227.1113 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0966.398.113 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0382.30.01.13 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0334.19.11.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0364.26.11.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0963.16.01.13 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 070.7779.113 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 089.9595.113 Mobifone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0898.322.113 Mobifone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0931.599.113 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0906.7.9.11.13 Mobifone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0933.669.113 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 090.6899.113 Mobifone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0707.288.113 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0902.799.113 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 07.9988.1113 Mobifone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0901.338.113 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0784.111.113 Mobifone 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0904.088.113 Mobifone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0798368113 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0899995113 Mobifone 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0928.28.3113 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0927.114.113 Vietnamobile 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0929.133.113 Vietnamobile 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0926.499.113 Vietnamobile 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0922.989.113 Vietnamobile 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua