Sim đuôi số 113

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0386668.113 Viettel 5,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0342.95.3113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0964.140.113 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0345.21.01.13 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0329.779.113 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0396.24.01.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0335.06.11.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0388.316.113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0395.29.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0343.29.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0332056113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0344.16.01.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0359.20.11.13 Viettel 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0339652113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0376.17.01.13 Viettel 522,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0961.252.113 Viettel 2,150,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0354.18.01.13 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0397.03.01.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0335.25.11.13 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0355196113 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0383.79.3113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0365095113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0376.18.01.13 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0394.15.01.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0354.27.11.13 Viettel 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0358.27.11.13 Viettel 730,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0327.14.01.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0336.04.1113 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0392.25.01.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0963.120.113 Viettel 2,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0356903113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0384.14.01.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0367.04.01.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0398150113 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0372.15.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0393503113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0337.05.01.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0395.02.01.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0359.23.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0332.23.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0981.27.01.13 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0388.19.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0346.26.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0328.26.01.13 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0325.518.113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua