Sim đuôi số 108

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0976.864.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0982.499.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 097.6364.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0963.494.108 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0988.479.108 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0373.9191.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0392.3111.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0334.29.11.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0334.10.01.08 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0345.23.11.08 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0334.20.01.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0961.1961.08 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0974.125.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0964.146.108 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0986.496.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0967.026.108 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0366.28.01.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0971.29.11.08 Viettel 1,370,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0941.09.01.08 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0948.05.11.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0941.09.11.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0946.14.01.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0948.17.01.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888.123.108 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888.456.108 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888.266.108 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0949.14.11.08 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0942.14.11.08 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0941.11.01.08 Vinaphone 1,030,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0964.803.108 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 09.33335.108 Mobifone 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0908.08.31.08 Mobifone 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 09.08.21.21.08 Mobifone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0937.02.01.08 Mobifone 1,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0933.05.01.08 Mobifone 1,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0786.1111.08 Mobifone 1,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0785.1111.08 Mobifone 1,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0901.208.108 Mobifone 1,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0937.198.108 Mobifone 1,550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 09.3333.71.08 Mobifone 1,550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0933.158.108 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0937.105.108 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0901.23.01.08 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0933.23.11.08 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0933.24.11.08 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua