Sim đuôi số 106

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 09.7106.7106 Viettel 6,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0985.274.106 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0987.43.0106 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0964.034.106 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0989.475.106 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0986.407.106 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0377.656.106 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0368868.106 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0348.14.01.06 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0964.603.106 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0986.325.106 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0868.04.01.06 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0975.08.11.06 Viettel 1,370,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0886.22.01.06 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0886.15.01.06 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0886.19.11.06 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0943.11.01.06 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0941.30.01.06 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0943.12.11.06 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0947.09.11.06 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0941.25.01.06 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0941.05.11.06 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0943.28.11.06 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888.345.106 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888.488.106 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888.123.106 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0889.30.01.06 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0886.02.01.06 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0886.13.11.06 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0942.17.11.06 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0943.18.11.06 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0941.11.01.06 Vinaphone 1,030,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0934.02.11.06 Mobifone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0799.22.01.06 Mobifone 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0369.016.106 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0937.102.106 Mobifone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 09.3333.11.06 Mobifone 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 09.08.05.01.06 Mobifone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0937.156.106 Mobifone 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 09.3333.21.06 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 09.33335.106 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0901.610.106 Mobifone 1,450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 08.9999.0106 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0785.1111.06 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0784.1111.06 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua