Sim đuôi số 104

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0898792104 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0372.28.01.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0976.958.104 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 09686.02.104 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0971.976.104 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0975.494.104 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0987.699.104 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0983.593.104 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0868.797.104 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0349.04.01.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0365.05.11.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0349.20.11.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0359.14.01.04 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0342.11.01.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0386.25.11.04 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0328.07.01.04 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0386.25.01.04 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0327.18.01.04 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0971.29.11.04 Viettel 910,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0886.09.01.04 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0886.02.01.04 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888.19.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0949.23.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0943.13.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0947.17.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0947.07.11.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0946.17.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0947.19.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0886.15.11.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0942.30.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0947.22.11.04 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0886.14.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0886.16.11.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0942.06.11.04 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0886.02.11.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0947.19.11.04 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0941.23.01.04 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0947.08.11.04 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0916.18.01.04 Vinaphone 910,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0941.11.01.04 Vinaphone 1,030,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0936.05.01.04 Mobifone 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0904.28.01.04 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0908.09.01.04 Mobifone 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0908.14.11.04 Mobifone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0901.25.11.04 Mobifone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua