Sim Đuôi Số 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0987.03.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0976.408.508 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09.68.88.98.08 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 097.8888.508 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0981.707.708 Viettel 3,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0924.431.308 Vietnamobile 489,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0338.369.808 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0387.13.07.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0356.02.06.08 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0384.93.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0869962008 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0346.49.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0348.30.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0379.67.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 086.678.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0868542008 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0364.55.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0382802008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0369572008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0367362008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0334192008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0356.3.7.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0357.5.8.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0337.9.6.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 037.234.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0387.33.2008 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0974502008 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0977902008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 03.27.09.2008 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0364768008 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0397.829.408 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0362.734.908 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0376.80.95.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0976.864.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0976.429.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0982.649.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0975.647.708 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0976.103.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0973.446.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0969.427.408 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0982.499.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0977.414.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0975.347.308 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0969.64.0208 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0987.479.608 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua