Sim Đuôi Số 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0387.13.07.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0868872008 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 03.27.09.2008 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0977902008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0974502008 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0387.33.2008 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 037.234.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0337.9.6.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0356.3.7.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0334192008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0367362008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0369572008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0382802008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0364.55.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0868542008 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 086.678.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0379.67.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0348.30.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0346.49.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0869962008 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0384.93.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0364768008 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0948.26.09.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0886.20.10.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0838.02.11.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0948.27.05.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0942.13.05.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0822.28.01.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0338.08.05.08 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 032.5555.008 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0823.19.02.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0838.19.04.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0856.17.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0859.28.04.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0859.19.05.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0946.20.01.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0846.30.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0846.29.03.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0846.28.03.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0846.25.01.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0846.26.03.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0823.05.11.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0846.26.01.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0826.27.11.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0846.23.09.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua