Sim Đuôi Số 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0947.19.08.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0985.756.605 Viettel 639,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0394.559.805 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 070.5599.005 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0947.21.01.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0942.16.11.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0374.09.02.05 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0965.614.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0941.18.09.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0945.21.02.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0988.763.405 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0372.705.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0346.02.09.05 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 098.345.2305 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0966.927.405 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0987.09.03.05 Viettel 2,340,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0382.015.805 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0396.268.405 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0329.29.06.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0865.826.905 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888.599.005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0944222.305 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0946.24.07.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0365.20.07.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0337.85.65.05 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0964.457.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0942.10.07.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0396.251.905 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0342.797.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0971.687.305 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0943.25.06.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0378.5789.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0338.08.01.05 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0376.102.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0984.465.105 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0945.27.01.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0398.233.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0941.21.07.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0989.24.06.05 Viettel 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0962.14.07.05 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0973.01.09.05 Viettel 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0976.30.09.05 Viettel 1,370,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0978.41.0305 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0961.375.905 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0961.601.505 Viettel 639,000 đ Sim gánh Đặt mua