Sim Đuôi Số 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0886.14.11.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 096.2425.805 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0961.848.905 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0944.16.07.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0947.30.11.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0966.52.0405 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0947.19.02.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0974.221.805 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0946.25.09.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0349.16.01.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0888.1661.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0947.24.03.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0984.8191.05 Viettel 639,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0348.20.03.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0984.268.605 Viettel 869,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0962.572.905 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0949.22.01.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888.066.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888.456.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0377.24.11.05 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0966.489.905 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0967.972.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0886.09.11.05 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0961.472.705 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0777.222.105 Mobifone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 098.1919.605 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0394.01.08.05 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0969.343.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0982.169.705 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0888.488.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0344.505.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0977.559.305 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0982.316.205 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0386.086.705 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0383.26.02.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0342.66.0005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0338.29.11.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0387.29.06.05 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0943.989.005 Vinaphone 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0366.03.11.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0974.487.905 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0327.21.02.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0962.0011.05 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0978.638.405 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0941.20.07.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua