Sim Đuôi Số 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0795.21.5005 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0941.11.01.05 Vinaphone 1,030,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0886.14.02.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0964.186.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0943.808.505 Vinaphone 1,140,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0886.07.11.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0945.181.505 Vinaphone 1,140,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0985.749.605 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0973.729.405 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0987.403.105 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0944.24.01.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0943.16.09.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0333.659.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0961.257.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0346.253.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0941.21.04.05 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0942.31.03.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0363.905.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0971.969.405 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0334.606.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0981.214.005 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0968.04.88.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0934.646.505 Mobifone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0947.26.01.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0986.08.16.05 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0947.07.11.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0343.888.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0869.712.705 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0937.85.2005 Mobifone 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0867.348.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0868.578.805 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0989.627.405 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0964.387.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0396.555.205 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888.636.505 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0984.808.605 Viettel 869,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0961.759.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0964.922.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0942.25.01.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0949.18.11.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0971.848.905 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0941.26.03.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0942.16.03.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0989.349.605 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0944.26.10.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua