Sim Đuôi Số 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0945.28.07.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0339.16.02.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0326.305.405 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0988.074.605 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0886.02.06.05 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0989.144.205 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0983.015.905 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0947.28.06.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0769.25.2005 Mobifone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0985.719.105 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0914.16.11.05 Vinaphone 910,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0888.269.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0974.36.0305 Viettel 639,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0961.012.405 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0967.698.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0886.25.09.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888.08.01.05 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0349.02.02.05 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0974.176.405 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0936.51.2005 Mobifone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0886.03.02.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0947.21.03.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0947.04.12.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0968.067.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0366.0567.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0942.27.08.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0335003305 Viettel 2,860,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0947.14.12.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0978.468.905 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0979.37.0705 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0979.216.305 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0357.666.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0942.27.09.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0949.31.12.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0988.672.705 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0332.116.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0963.509.505 Viettel 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0969.156.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0888.65.95.05 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0967.004.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0978.047.105 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0886.456.505 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0941.560.605 Vinaphone 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0989.364.905 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0963.166.305 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua