Sim Đuôi Số 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0941.16.12.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0942.10.01.05 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0943.07.03.05 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0888.569.005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0949.06.12.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0967.104.705 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0942.01.12.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0947.06.08.05 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0986.878.105 Viettel 639,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0795.23.5005 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0973.245.805 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0888.737.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0369.616.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0963.264.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0961.194.805 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0961.561.405 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0947.01.12.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0965.761.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0941.12.07.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888.279.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888.586.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0964.131.805 Viettel 639,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0949.17.07.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0949.27.09.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0964.082.805 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0975.275.605 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0975.794.605 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0974.079.705 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0941.25.04.05 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0965.396.305 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888.693.005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0965.642.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0975.984.905 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0984.291.305 Viettel 639,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0369.464.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 037.5354.205 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0985.677.905 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0975.098.405 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0974.544.705 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0886.28.02.05 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0972.668.005 Viettel 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0364.23.01.05 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0888.29.0005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0886.29.04.05 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0984.262.105 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua