Sim Đuôi Số 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0916.303.505 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 08.1981.2005 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 08.1976.2005 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 085.567.2005 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 08.1975.2005 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0948.30.07.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0983.18.03.05 Viettel 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0978.643.105 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0971.974.405 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0911.12.07.05 Vinaphone 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0945.09.11.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0948.166.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0328.23.10.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0346.809.805 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0973.372.805 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0976.783.605 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0962.558.405 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0976.908.205 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0866.219.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0382.595.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0911.12.08.05 Vinaphone 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0824.050005 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888.234.105 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0964.096.205 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0962.587.205 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0944.998.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0963.798.205 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888.506.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0979.486.705 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0326.23.07.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888.679.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 09.6464.8605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0943.09.01.05 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0964.816.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0949.24.09.05 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 039.880.5005 Viettel 639,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0961.572.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0948.03.09.05 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0974.274.205 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0369.19.0005 Viettel 639,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0888.633.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0888.339.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0362.056.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0365.17.11.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0986.645.805 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua