Sim Đuôi Số 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0918.898.505 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0369.66.2005 Viettel 4,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0367.07.09.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0988432005 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0868542005 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0974862005 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 097.17.5.2005 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0372.69.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0398.30.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0379.51.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0357.71.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0329.20.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0375.78.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0394.66.2005 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0334642005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0395.3.1.2005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0327.6.7.2005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0337462005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0386672005 Viettel 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0362222005 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0368882005 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0867502005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 037.789.2005 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0961888105 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0978.847.905 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0975.483.205 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0984.465.105 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0978.643.105 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0969.374.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0364.651.405 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0862.952.705 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0384.065.805 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0383.578.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0344.275.305 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0862.146.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0399.479.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 032.880.3005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0352.718.305 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0963.166.305 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0987.09.03.05 Viettel 2,340,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0369.616.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0362.056.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0398.233.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0342.797.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0372.705.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua