Sim đuôi số 044

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0985.319.044 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0373.005.044 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0792.0000.44 Mobifone 4,800,000 đ Sim kép Đặt mua
4 0785.044.044 Mobifone 4,200,000 đ Sim taxi Đặt mua
5 0937.034.044 Mobifone 2,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 09.33337.044 Mobifone 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0798.44.00.44 Mobifone 1,750,000 đ Sim kép Đặt mua
8 09.33335.044 Mobifone 1,550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 09.3333.10.44 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0926.55.00.44 Vietnamobile 1,250,000 đ Sim kép Đặt mua
11 0937.68.00.44 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
12 0933.68.00.44 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
13 0.89998.00.44 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
14 0908.72.00.44 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0908.30.00.44 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0901.60.00.44 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 09.0129.00.44 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 09.0126.00.44 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0939.24.00.44 Mobifone 750,000 đ Sim kép Đặt mua
20 0933.67.00.44 Mobifone 750,000 đ Sim kép Đặt mua
21 0933.05.00.44 Mobifone 750,000 đ Sim kép Đặt mua
22 0908.97.00.44 Mobifone 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 08.9999.1044 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 08.9997.00.44 Mobifone 750,000 đ Sim kép Đặt mua
25 08.9996.00.44 Mobifone 750,000 đ Sim kép Đặt mua
26 08.9995.00.44 Mobifone 750,000 đ Sim kép Đặt mua
27 0899.79.00.44 Mobifone 750,000 đ Sim kép Đặt mua
28 0937.87.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim kép Đặt mua
29 0937.85.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim kép Đặt mua
30 0937.18.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim kép Đặt mua
31 0933.86.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim kép Đặt mua
32 0933.16.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim kép Đặt mua
33 0901.67.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0901.65.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0901.63.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0901.62.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0901.61.00.44 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0937.97.00.44 Mobifone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
39 0937.86.00.44 Mobifone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
40 0937.82.00.44 Mobifone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
41 0937.75.00.44 Mobifone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
42 0937.23.00.44 Mobifone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
43 0937.16.00.44 Mobifone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
44 0937.09.00.44 Mobifone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
45 0937.08.00.44 Mobifone 600,000 đ Sim kép Đặt mua