Sim đuôi số 044

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0972.54.00.44 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0969.961.044 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0363.644.044 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0972.43.00.44 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0862.374.044 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0972.50.00.44 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0974.019.044 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0982.362.044 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0964.271.044 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0961.228.044 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0971.686.044 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0983.882.044 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0911156044 Vinaphone 499,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0985.969.044 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 082.5678.044 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0867778.044 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0868887044 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0349110044 Viettel 2,300,000 đ Sim kép Đặt mua
19 0356110044 Viettel 2,300,000 đ Sim kép Đặt mua
20 0839839044 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0963.779.044 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0986030044 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0913240044 Vinaphone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0964674044 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0987.44.50.44 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0902.02.00.44 Mobifone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0795000044 Mobifone 4,500,000 đ Sim kép Đặt mua
28 0904400044 Mobifone 20,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0936.93.00.44 Mobifone 1,200,000 đ Sim kép Đặt mua
30 0844660044 Vinaphone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
31 079.4400044 Mobifone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
32 0338.442.044 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0988.44.00.44 Viettel 26,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0971.006.044 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0979.45.40.44 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0349.044.044 Viettel 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
37 0866666044 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0333333044 Viettel 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 098.4567.044 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0823.111.044 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0386.043.044 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0901.088.044 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0939.182.044 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0939.182.044 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0984.848.044 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua