Sim đuôi số 0353

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0326.830.353 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0984.860.353 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0964.120.353 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0911.710.353 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0981740353 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0966.400.353 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0988820353 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0333.000.353 Viettel 3,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0866.050.353 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0969.050.353 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0981.700.353 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0968.020.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0961.050.353 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0965.200.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0985.770.353 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0862.050.353 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0868.440.353 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0868.220.353 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0386660353 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0889030353 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 096.777.0353 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 088888.0353 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0929.300.353 Vietnamobile 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0972960353 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0914.900.353 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0917.220.353 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0913.700.353 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0919.800.353 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0911.060.353 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0889.050.353 Vinaphone 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0911.090.353 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0918.770.353 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0912.700.353 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0945010353 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0942060353 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0395.400.353 Viettel 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0978.600.353 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0961.020.353 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0915130353 Vinaphone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0789.020.353 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0788.090.353 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0788.050.353 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0916.610.353 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0787.060.353 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0787.040.353 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua