Sim đuôi số 0304

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0398.15.03.04 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0968.25.03.04 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0965.09.03.04 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0967.15.03.04 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0984.01.03.04 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0343.29.03.04 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0989.21.03.04 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0972.24.03.04 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0981.14.03.04 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0965.21.03.04 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0977.26.03.04 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0974.15.03.04 Viettel 990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0972.19.03.04 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0967.09.03.04 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0869.09.03.04 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0929.07.03.04 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0923.11.03.04 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0528070304 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0964580304 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0982.71.0304 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0966.53.0304 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0325.14.03.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0382.15.03.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0335.21.03.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0989.05.0304 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0988.06.0304 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0332.15.03.04 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0346.24.03.04 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 096.159.0304 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 096.579.0304 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0916.99.0304 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0348.19.03.04 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0985.77.0304 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0914230304 Vinaphone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0327.20.03.04 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0364.23.03.04 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0387.18.03.04 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0828.30.03.04 Vinaphone 880,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0858.25.03.04 Vinaphone 880,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0833.09.03.04 Vinaphone 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0828.06.03.04 Vinaphone 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0856.05.03.04 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0827.09.03.04 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0366.22.03.04 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0943.14.03.04 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua