Sim đuôi số 0280

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0333.24.02.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0326.22.02.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0339.13.02.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0362.22.02.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0332.12.02.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0386.10.02.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0397.02.02.80 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0981.17.02.80 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0985.17.02.80 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0974.01.02.80 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0982.590.280 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0399.10.02.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0973700280 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0926380280 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0799.02.02.80 Mobifone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0943.24.02.80 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0949.09.02.80 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0949.20.02.80 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0336.02.02.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0901.23.02.80 Mobifone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0931.240280 Mobifone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0359.02.02.80 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0968.330.280 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0966.880.280 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0378.04.02.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888800280 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0854.15.02.80 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0852.12.02.80 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0842.20.02.80 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0826.09.02.80 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0813.08.02.80 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0854.29.02.80 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0857.13.02.80 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0824.01.02.80 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0332.09.02.80 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0338.13.02.80 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0903400.280 Mobifone 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0832.08.02.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0357.11.02.80 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0333.17.02.80 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0398.05.02.80 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0373.01.02.80 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0362.13.02.80 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0395.20.02.80 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0348.16.02.80 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua