Sim đuôi số 0242

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0918.660.242 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0904.02.02.42 Mobifone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0986.12.02.42 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0974.12.02.42 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 09.6663.0242 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0918020242 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0328.02.02.42 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0367040242 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0983960242 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 09.1978.0242 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0914.52.02.42 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0914.82.02.42 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0917.070.242 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0945030242 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0945090242 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0943020242 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0943060242 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0963.440.242 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0974.400.242 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0902.110.242 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0944030242 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0702.050.242 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0787.070.242 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0787.060.242 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0787.42.02.42 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0776.42.02.42 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0787.030.242 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0796.040.242 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0702.070.242 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0916.040.242 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0789.000.242 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0787.080.242 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0917.660.242 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0917.440.242 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0915.330.242 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0986.880.242 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0961.070.242 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0916.200.242 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0969.070.242 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0886710242 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0886730242 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0886830242 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0888930242 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0886740242 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0889150242 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua