Sim đuôi số 021

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0986.25.2021 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0981.81.2021 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0388502021 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0339.84.2021 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 034.297.2021 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0388.43.2021 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0348.54.2021 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0399.16.2021 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0395.45.2021 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 032.668.2021 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0354.61.2021 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0326232021 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0347.46.2021 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0974.376.021 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0977.237.021 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0979.624.021 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0344.057.021 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0376.18.10.21 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0333.50.2021 Viettel 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0975.44.2021 Viettel 2,340,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0338.01.2021 Viettel 2,340,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0337.44.2021 Viettel 690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0325.60.2021 Viettel 690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0898.27.2021 Mobifone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0899.28.2021 Mobifone 1,140,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 036.898.2021 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0937.020.021 Mobifone 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0908.19.10.21 Mobifone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0901.26.10.21 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0908.26.10.21 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0937.16.10.21 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0908.21.80.21 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0901.6600.21 Mobifone 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 078.3333.021 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0908.3300.21 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0988.352021 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0937.682021 Mobifone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0934542021 Mobifone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0936.492021 Mobifone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 093.464.2021 Mobifone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 090.1772021 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 078.2342021 Mobifone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0936.812021 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0905.872021 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0902.211021 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua