Sim Đuôi Số 02

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0338.26.09.02 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0334411002 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0377.368.102 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0868642002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0868472002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0868742002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 034.8.24.2002 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0397.78.2002 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0358.77.2002 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0399.57.2002 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0963.033.002 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0856.20.05.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0855.20.07.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0943.06.12.02 Vinaphone 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0856.11.07.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0945.07.10.02 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0826.24.09.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0828.20.07.02 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0829.27.10.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0886.23.05.02 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0856.11.06.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0942.27.05.02 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0948.19.12.02 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0816.18.10.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0948.28.12.02 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0812.23.12.02 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0829.23.09.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0822.14.08.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0855.13.07.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0859.30.03.02 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0826.11.09.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0858.22.08.02 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0859.21.05.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0945.22.06.02 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0855.08.12.02 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0857.11.01.02 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0856.04.10.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0828.14.03.02 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0822.2.308.02 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0948.11.06.02 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0948.19.03.02 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0948.18.03.02 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0943.26.03.02 Vinaphone 680,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 098.115.1102 Viettel 11,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0858.15.01.02 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua